Hållbarhet

”Bergsäkra lösningar på stenhårda utmaningar”

Vår vision:

Vår vision är att erbjuda hållbara tjänster inom våra verksamhetsområden med 100% nöjda kunder. Våra medarbetare ska ha en hög kompetens och ett nära samarbete med kunden med ambitionen att alltid tillgodose kundens behov. Vi ska bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med våra medarbetare i fokus.

Vår affärsidé:

Vår affärsidé är att alltid erbjuda hållbara tjänster som utförs av engagerad och kompetent personal. Tjänsterna ska levereras i rätt tid, till rätt pris och med högsta kvalitet. Vi ska anpassa oss efter varje kunds behov. Varje kund är lika viktig för oss oavsett om de är stora eller små.

Hållbarhet:

Utgångspunkten i vår affärsidé och vision är att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det gör vi genom att ta hänsyn till de tre dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vår viktigaste resurs är vår personal, vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en hög kompetens och vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en viktig byggsten för att skapa en trygg, inkluderande och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi jobbar systematiskt med att minska belastningen på miljön genom uppställda miljömål och handlingsplaner. Vår ekonomiska hållbarhet bygger på att återinvestera i företaget för att hålla maskinparken modern, högkvalitativ och säker.