Om oss

Personal och arbetsmiljö

Vår personal är vår viktigaste resurs då de arbetar allra närmast våra kunder. Våra medarbetare har därför en hög kompetens inom sina verksamhetsområden. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en viktig hörnsten i relationen till våra medarbetare samt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och andra aktörer ute på arbetsplatserna.

Miljö

Miljön är viktig för oss och vi arbetar systematiskt med att minska belastningen på miljön från vår verksamhet genom fastlagda mål och handlingsplaner.

Kvalitet

Vår verksamhet styrs genom att arbeta mot fastlagda mål, handlingsplaner och strategier.

Vår affärsidé:

Vår affärsidé är att alltid erbjuda hållbara tjänster som utförs av engagerad och kompetent personal. Tjänsterna ska levereras i rätt tid, till rätt pris och med högsta kvalitet. Vi ska anpassa oss efter varje kunds behov. Varje kund är lika viktig för oss oavsett om de är stora eller små.

Vår vision:

Vår vision är att erbjuda hållbara tjänster inom våra verksamhetsområden med 100% nöjda kunder. Våra medarbetare ska ha en hög kompetens och ett nära samarbete med kunden med ambitionen att alltid tillgodose kundens behov. Vi ska bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med våra medarbetare i fokus.